Trang chủ Tin tức Game

Báo cáo kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Đăng ngày 07-06-2018
257 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí và Phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ