Trang chủ Game Đế Chế

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả xây dựng NTM và chuỗi hoạt động gắn với Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Đăng ngày 10-04-2018
210 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để đẩy mạnh tuyên truyền kết quả xây dựng NTM và chuỗi hoạt động gắn với Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, ngày 10/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 260/STTTT-TTBCXB chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ