Trang chủ Game Đế Chế

Đôn đốc gửi tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 - 2018”

Đăng ngày 12-04-2018
270 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 12/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 268/STTTT-TTBCXB về việc đôn đốc gửi tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 - 2018”

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ