Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 30-07-2018
107 Lượt xem
Xem cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ