Trang chủ Game Đế Chế

Tiếp tục tuyên truyền công tác ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Đăng ngày 06-04-2018
155 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tổng thể nghề cá và tuyên truyền về pháp luật thủy sản năm 2018, ngày 06/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 233/STTTT-TTBCXB về việc Tiếp tục tuyên truyền công tác ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ