Trang chủ Game Đế Chế

Tuyên truyền phòng, chống rét

Đăng ngày 12-01-2018
203 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Công điện số 01/ CĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo công tác phòng, chống rét, ngày 12/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 24/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền phòng, chống rét trong đó đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ